top of page

Pædagogisk arbejde, Værdisæt, og Rammerne

Kreativitet

Musik 

Bevægelse

Indendørs leg

Læring

Udendørs leg

Læreplan, de 6 grund temaer og Marte meo

Kurser & Uddannelse

Thittelitternes værdisæt 

Læreplan og de 6 grundtemaer.

Jeg arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan, da den er er med til at sikre kvaliteten i mit arbejde med børnene. Den styrkede pædagogiske læreplan består af 6 temaer, som jeg vil komme igennem i løbet af et år, på denne måde sikre jeg læringsmiljøet her hos mig. Alt sammen sker ved at understøtte og drage omsorg for hvert enkelt barns dannelse, trivsel, læring og udvikling. 

 

De 6 temaer som læreplanen består af er:

 • Alsidig og personlig udvikling

 • Sociale kompetencer

 • Sprog

 • Krop og bevægelse

 • Naturen og naturfænomener

 • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Ud fra dette vil jeg arbejde med forskellige undertemaer. Disse vælges på baggrund af Børnegruppens interesse. Derudover arbejder jeg med årstiderne samt de forskellige højtider vi kommer igennem på et år, der er taget udgangspunkt i den Danske kultur.

Hjemmet er indrettet med pædagogiske læringsmiljøer, der invitere til leg, som vil være med til at underbygge børnenes trivsel, læring og udvikling.

 

Marte Meo

Jeg vil udover ovenstående gøre brug af marte meo principperne, som en del af min anerkendende tilgang til børnene. Dette gør jeg for at opnå et godt og udviklingsstøttende samspil mellem mig og børnene. Principperne går ud på at følge på barnets opmærksomhed, benævne det, bekræfte opmærksomhedsfokus, afvente reaktion, sætte ord på hvad der sker og skal ske, bekræfte ønskede adfærd og kæde sammen/gøre opmærksom på hinanden. 

Babytegn

Derudover benytter jeg babytegn med børnene, dette gør jeg for at opnå en fælles forståelse, børnene føler sig set og forstået. Det er muligt at få et lynkursus i hvilke tegn jeg bruger, så i som forældre selv kan benytte dem eller forstå jeres barn derhjemme.

Kurser og uddannelse:

 • Første år på pædagoguddannelsen.

 • Erfaring med Bh og Vg børn siden 2015.

 • Kursus i førstehjælp med henblik på børn og babyer.

 • Kursus i Babytegn.

 • Kursus i Marte Meo.

Værdisæt

Hos Thittelitterne er min største og vigtiste opgave at opretholde, et stabilt, genkendeligt og trygt miljø, der indbyder til leg og læring. Min fornemmeste opgave er at se børnenes behov og reagere på disse. Derfor er det vigtigt at både forældre og jeg deler samme værdier og møder børnene hvor de er. Pasningen sker udelukkende på børnenes præmisser, og ikke forældrenes. Når børnene trives, er der de bedste forudsætninger for en glad børnegruppe. Et barn der trives, kan indgå i fællesskabet og fungere som enkelt individ. Det giver de bedste forudsætninger for deres udvikling.

 

bottom of page