top of page

Det pædagogisk arbejde

Pencils Icon

Kreativitet

Drums Icon

Musik 

Playball Icon

Bevægelse

ABC Cubes

Indendørs leg

Abacus Icon

Læring

Bicycle Icon

Udendørs leg

Læreplan, de 6 grund temaer og Marte meo

Jeg arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan, da den er er med til at sikre kvaliteten i mit arbejde med børnene. Den styrkede pædagogiske læreplan består af 6 temaer, som jeg vil komme igennem i løbet af et år, på denne måde sikre jeg læringsmiljøet her hos mig. Alt sammen sker ved at understøtte og drage omsorg for hvert enkelt barns dannelse, trivsel, læring og udvikling. 

 

De 6 temaer som læreplanen består af er:

  • Alsidig og personlig udvikling

  • Sociale kompetencer

  • Sprog

  • Krop og bevægelse

  • Naturen og naturfænomener

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Ud fra dette vil jeg arbejde med forskellige undertemaer. Disse vælges på baggrund af hvilken interesse børnegruppen har. Derudover gør jeg brug af årstiderne og de forskellige højtider vi har på et år.

 

Derudover vil jeg bruge marte meo principperne, som en del af min anerkendende tilgang til børnene. Dette gør jeg for at opnå et godt og udviklingsstøttende samspil mellem mig og børnene. Principperne går ud på at følge på barnets opmærksomhed, benævne det, bekræfte opmærksomhedsfokus, afvente reaktion, sætte ord på hvad der sker og skal ske, bekræfte ønskede adfærd og kæde sammen/gøre opmærksom på hinanden. 

Derudover benytter jeg babytegn med børnene, dette gør jeg for at opnå en fælles forståelse, børnene føler sig set og forstået. Det er muligt at få et lynkursus i hvilke tegn jeg bruger, så i som forældre selv kan benytte dem eller forstå jeres barn derhjemme.

Jeg vil dokumentere mit arbejde med læreplanerne med billeder til jer. 

bottom of page